Blog

Vad är Feng shui?

Feng shui betyder vind och vatten och är en 3000 år gammal österländsk lära om balans, energins rörelser och hur den påverkar oss människor.

Intresset för Feng shui är stort i västvärlden och det har blivit ett mycket populärt sätt att inreda sitt hem. Oavsett vilken inredningsstil man föredrar och vilka trender är aktuella kan man alltid tillämpa Feng shui och skapa harmoni och balans.

När vi har verktygen att förstå vad det är som känns fel i ett rum, har vi också möjlighet att rätta till det enligt läran om Feng shui.

De fem elementen

En central del inom kunskapen om Feng shui är de fem elementen: trä, eld, jord, metall och vatten. Dessa påverkar oss människor, och genom att skapa en förståelse för de fem elementen och skapa balans mellan dem kan man uppnå en inre harmoni.

Med naturens 5 olika element kan vi skapa miljöer som får oss att må bra och vi upplever ett rum som mer harmoniskt och hemtrevligt. Alla fem elementen är lika viktiga och starka och ska stödja varandra.

  • Trä -växter, material från växtriket, korg, ränder, trämöbler, gröna färger.
  • Eld -lampor, levande ljus, eldstad, fårskinn, röda färger.
  • Jord -tegel, keramik, stenar, sand, porslin, jordfärger.
  • Metall -metallmaterial, guld, silver, ljusa pasteller, grå och vita färger.
  • Vatten -ett akvarium, spegel, en liten fontän, en vas med färska blommor

Yin och Yang

Yin och Yang står för kontraster och krafter som är varandras motpoler, som exempelvis högt och lågt, mörkt och ljust, matta och blanka ytor och raka och runda former.

När vi skapar förutsättningar för balans mellan Yin och Yang skapar vi också harmoni och balans i vårt hem.

Yin representerar bland annat det feminina, lugna, omhuldande, passivitet, natt, och Yang står exempelvis för det maskulina, kraftfulla, utåtriktade, aktivitet, värme, dag, liv, eld.

Yin ch Yang är lika viktiga, det är två urkrafter som inte kan existera utan varandra. Utan Yin finns inte Yang, och utan Yang finns inte Yin.

Baguan

Baguan är ett arbetsinstrument och en form av karta som används inom Feng shui för att dela in hemmet i olika livsaspekter. Kartan är uppdelad i nio lika stora delar, varje del innehåller olika livsaspekter som exempelvis karriär, ekonomi, och hälsa.

Baguan placeras över en ritning över din bostad och man kan då se i vilka delar i ditt hem som de olika områdena ligger, och därmed se var man behöver göra förändringar.

Chi

Chi kan översättas till livsenergi och finns i naturen, hos människor och djur. Chi är i ständig rörelse och inom feng shui vill man skapa förutsättningar för att chi ska flöda mjukt och behagligt.

Växter, belysning och levande ljus är exempel på objekt som hjälper chi att flöda bättre i ett rum.

fusion