Blog

Aktivitetsbaserad inredning på kontoret

Ett aktivitetsbaserat kontor är ett flexibelt kontor som delas upp i ytor som optimerats för olika arbetsuppgifter. De permanenta arbetsplatserna tas bort och istället kan varje medarbetare välja vart han eller hon vill utföra sitt arbete, vilket främjar hälsa, produktivitet och en bättre arbetsmiljö

En aktivitetsbaserad arbetsplats ger en större valfrihet för varje enskild person och en möjlighet att anpassa sitt arbete efter sina egna behov och förutsättningar. Eftersom alla människor fungerar på olika sätt och att olika arbetsuppgifter kräver olika former av stimulans finns det många fördelar med det här upplägget.

Ibland behöver man stora ytor med plats för många personer för att bolla kreativa idéer, och vid andra tillfällen kan det vara viktigt att få sitta ensam utan störande bakgrundsljud för att kunna utföra en arbetsuppgift effektivt och fokuserat. Genom att skapa lugnare miljöer som även reducerar ljudnivån kan man motverkar stress och främja välmåendet hos sina medarbetare.

Med en aktivitetsbaserad arbetsplats ges möjlighet att byta arbetsplats flera gånger om dagen, och att övergå till en aktivitetsbaserad arbetsplats innebär att man måste utmana gamla invanda tankebanor och arbetssätt. Det är ett stort förändringsarbete och det är viktigt att skapa ett engagemang och att alla är med på tåget.

När man ska omvandla ett traditionellt kontorslandskap till en aktivitetsbaserad arbetsplats är det viktigt att utgå från vilka behoven är hos medarbetarna på just den här arbetsplatsen. Exempel på ytor kan vara: lugn zon, mellanzon och en aktiv zon.

  • Lugn zon

För koncentrerat arbete kan man skapa helt tysta delar av kontoret där man inte pratar med varandra eller i telefon. Det kan också vara bra med enskilda rum för den som har behov av att sitta och arbeta helt själv.

Genom att placera ut ljudabsorberande soffor med höga ryggar kan man även skapa en lugn yta i ett större rum. Välj blå och gröna toner i de lugna zonerna, vilket gör oss lugna och reducerar stress.

  • Mellanzon

En mellanzon kan exempelvis vara ett mindre kontorslandskap, där man kan man arbeta enskilt eller tillsammans med sina kollegor.

  • Aktiv zon

En aktiv zon anpassas för att arbeta aktivt tillsammans i grupp och uppmanar till interaktion.

Skapa mindre mötesrum och andra ytor som passar för diskussioner, projektarbeten och andra samarbeten i grupp.

Avsätt med fördel även en del av kontoret som är avskild från den ordinarie arbetsytan som ger möjlighet till rast och vila från sina arbetsuppgifter.

De olika zonerna byggs upp med möbler, väggar, och olika zoner som medarbetarna lätt kan röra sig mellan. Inredningen anpassas efter de olika zonerna med färgval, ljussättning och möbler för att uppnå den önskade och känslan och atmosfären.

Genom att skapa en skräddarsydd kontorsdesign som anpassas efter medarbetarnas behov och stödjer de olika aktiviteter som ska utföras under dagen.

fusion